بریف مشتری: کلید موفقیت یک کمپین تبلیغاتی و برندینگ

بریف مشتری، کلید موفقیت یک کمپین تبلیغاتی و برندینگ بریف مشتری سندی است که اطلاعات کلیدی مورد نیاز برای توسعه یک کمپین تبلیغاتی و برندینگ را ارائه می‌دهد. این سند شامل اطلاعاتی در مورد برند، بازار هدف، اهداف کمپین و محدودیت‌های بودجه و زمان است. بریف مشتری به تیم تبلیغاتی و برندینگ کمک می‌کند تا […]