اجرای جشنواره پوشش 100 درصدی محصولات پگاه​

اجرای جشنواره پوشش 100 درصدی محصولات پگاه جشنواره پوشش 100 درصدی فروش محصولات پگاه در سوپرمارکت های کشور در اسفندماه 1397 در سالن مرکز همایش های پژوهشگاه صنعت نفت در تهران برگزار شد. استودیو خلاق بادبان وظیفه اجرای این مراسم را بر عهده داشت. از یک ماه قبل از مراسم پروسه آماده سازی کلیپ ها […]