بریف مشتری، کلید موفقیت یک کمپین تبلیغاتی و برندینگ

بریف مشتری سندی است که اطلاعات کلیدی مورد نیاز برای توسعه یک کمپین تبلیغاتی و برندینگ را ارائه می‌دهد. این سند شامل اطلاعاتی در مورد برند، بازار هدف، اهداف کمپین و محدودیت‌های بودجه و زمان است. بریف مشتری به تیم تبلیغاتی و برندینگ کمک می‌کند تا یک کمپین موثر و هدفمند ایجاد کند که به اهداف کسب‌وکار مشتری پاسخ دهد.

چگونگی تهیه بریف مشتری

تهیه بریف مشتری یک فرآیند چند مرحله‌ای است که شامل جمع‌آوری اطلاعات از مشتری، سازماندهی اطلاعات و ارائه آن به صورت واضح و مختصر است. در اینجا مراحل تهیه بریف مشتری آورده شده است:

 1. ملاقات با مشتری

اولین قدم در تهیه بریف مشتری، ملاقات با مشتری و درک اهداف و چالش‌های کسب‌وکار او است. در این جلسه، باید اطلاعات زیر را از مشتری جمع‌آوری کنید:

 • درباره برند: نام برند، ارزش‌های برند، جایگاه برند، اهداف برند و تاریخچه برند
 • درباره بازار هدف: سن، جنسیت، درآمد، علایق، نیازها و خواسته‌های بازار هدف
 • درباره رقبا: رقبای اصلی، نقاط قوت و ضعف رقبا
 • درباره اهداف کمپین: اهداف کمپین از نظر آگاهی، شناخت، ترجیح و اقدام
 • درباره محدودیت‌ها: محدودیت‌های بودجه، زمان و منابع
 1. سازماندهی اطلاعات

پس از جمع‌آوری اطلاعات از مشتری، باید آنها را سازماندهی کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا یک بریف مشتری جامع و منسجم ایجاد کنید. در اینجا چند نکته برای سازماندهی اطلاعات بریف مشتری آورده شده است:

 • اطلاعات را به صورت منطقی گروه‌بندی کنید.
 • از زبان واضح و مختصر استفاده کنید.
 • از تصاویر و نمودارها برای کمک به انتقال اطلاعات استفاده کنید.
 1. ارائه بریف مشتری

آخرین مرحله در تهیه بریف مشتری، ارائه آن به مشتری است. در این جلسه، باید بریف مشتری را به مشتری توضیح دهید و از او بازخورد بگیرید. بازخورد مشتری می‌تواند به شما کمک کند تا بریف مشتری را بهبود بخشید.

محتوای بریف مشتری

بریف مشتری باید شامل اطلاعات زیر باشد:

 • معرفی

این بخش باید شامل اطلاعات کلیدی در مورد کسب‌وکار مشتری، مانند نام برند، نوع کسب‌وکار، تاریخچه برند و اهداف برند باشد.

 • بازار هدف

این بخش باید شامل اطلاعات جمعیت‌شناختی و روان‌شناختی بازار هدف باشد.

 • رقبا

این بخش باید شامل اطلاعات کلیدی در مورد رقبای اصلی، مانند نام برند، نقاط قوت و ضعف رقبا باشد.

 • اهداف کمپین

این بخش باید اهداف کمپین از نظر آگاهی، شناخت، ترجیح و اقدام را مشخص کند.

 • محدودیت‌ها

این بخش باید محدودیت‌های بودجه، زمان و منابع را مشخص کند.

 • لحن و پیام

این بخش باید لحن و پیام کلی کمپین را مشخص کند.

 • رسانه‌ها

این بخش باید رسانه‌های مورد استفاده برای توزیع کمپین را مشخص کند.

 • تحلیل و ارزیابی

این بخش باید روش‌های ارزیابی موفقیت کمپین را مشخص کند.

استودیو خلاق بادبان

استودیو خلاق بادبان با بهره‌گیری از تیمی از متخصصان باتجربه در زمینه تبلیغات و برندینگ، آماده ارائه خدمات مشاوره و طراحی بریف مشتری به کسب‌وکارهای مختلف است. بریف مشتری ارائه شده توسط استودیو خلاق بادبان شامل کلیه اطلاعات مورد نیاز برای توسعه یک کمپین تبلیغاتی و برندینگ موثر و هدفمند است.